علت نشت روغن از زیر خودرو

نشتی روغن بیشتر در بالا و پایین موتور مشاهده می‌شود که هرکدام نشانه موردی است که باید سریعا نسبت به حل آن اقدام شود. در این مقاله به بررسی و رفع مشکل روغن ریزی بی ام و خواهیم پرداخت.

رفع مشکل روغن ریزی بی ام و

روغن ریزی از واشر درب سوپاپ و کارتل در کاسه نمد عقب میل لنگ و اورینگ های پایه فیلتر از اسباب روغن ریزی خودرو مرسدس بنز-بی ام و است در روغن ریزی از مسائل بسیار مهم شناسایی محلی که از آن روغن خارج می شود و پس از شناسایی باید تعمیر کار رفع نقص کند دلایل کم کردن روغن موتور عواملی چون روغن ریزی روغن سوزی و کیفیت نا مطلوب روغن مصرفی است.

اما علت روغن ریزی ماشین مرسدس بنز چیست ؟

هنگام کار کردن موتور روغن با فشار زیادی در چرخه حرکت می کند و اگر سوراخ و منفذی وجود داشته باشد روغن از آن خارج می شود هنگام نشتی روغن نوع روغن و علت روغن ریزی باید سریعا مشخص و رفع شود.

برای مثال نشتی روغن هیدرولیک اگر تشخیص داده نشود می تواند باعث آتش سوزی موتور خودروی مرسدس بنز-بی ام و شما شود قبل از شروع بحث روغن ریزی ماشین بهتر است ابتدا به معرفی انواع روغن در سیستم خودرو بپردازیم.

نشتی روغن ماشین

انواع روغن در خودرو

۱-روغن موتور
۲-روغن ترمز
۳-روغن هیدرولیک
۴-روغن گیربکس
علت روغن ریزی ماشین از قطعات مختلف نشتی روغن بیشتر در بالاو پایین موتور دیده می شود که هر کدام از آن ها دلیلی دارد نشتی روغن از بالای موتور به خاطر سرسیلندر است که دلیل آن خرابی در کف سرسیلندر یا خرابی واشر سرسیلندر است.

البته دلیل دیگری نیز می تواند داشته باشد و آن این است که تعمیر کار در بستن پیچ های توجهی کرده و نتیجه آن نیز نشتی روغن خواهد بود ولی احتمال این مورد به نسبت کمتر است روغن ریزی ممکن است از مکان ها و قطعات مختلفی مثل لوله های انتقال واشر ها و یا مخزن های موجود اتفاق بیفتد پس باید ابتدا نوع روغن نشتی را حدس بزنیم و بعد از اطمینان کامل از نوع روغن در جهت تعویض و یا تعمیر قطعه اقدام کنیم.

انواع روغن ریزی خودرو

۱-روغن ریزی کاسه نمد های دو سر میل لنگ کانال های میل لنگ
۲-سویچ فشار روغن فیلتر روغن
۳-واشر درب سوپاپ و کارتل
۴- پایه فیلتر روغن در خودرو های مرسدس بنز-بی ام و
۵-پوسته فیلتر روغن که به دلیل عدم تعویض به موقع فیلتر روغن یا اورینگ آن اتفاق می افتد
۶-روغن ریزی از هیدرولیک و فرمان
۷-روغن ریزی از ترمز
در روغن ریزی از مسائل بسیار مهم شناخت نوع روغن است و همچنین شناسایی محلی که از آن روغن خارج می شود مرکز خدمات اتومبیل مرسدس بنز-بی ام و ذکائی با بهترین تجهیزات زیر نظر متخصصین وتکنسین های حرفه ای انجام می شود.