پمپ شیشه شور مرسدس بنز

تعویض پمپ شیشه شور مرسدس بنز

پمپ شوینده شیشه خودرو مرسدس بنز-بی ام و -پورشه یک پمپ کوچک آب است با روشن شدن این پمپ شوینده از مخزن شوینده کشیده شده وسیله نازل های شیشه شور به سمت شیشه جلو یا عقب خودرو مرسدس بنز-بی ام و -پورشه اسپری می شود .

این پمپ یک تجهیز الکتریکی است که به مرور زمان مستهلک می شود وجود نشتی در لوله ها گرفتگی نازل ها و یا خرابی خود پمپ از عمده ترین دلایل عملکرد نا مناسب و عدم اسپری آب به روی شیشه هستند.

پمپ شوینده شیشه خودرو یک پمپ کوچک آب است. با روشن شدن این پمپ، شوینده از مخزن شوینده کشیده شده و به وسیله نازل‌های شیشه شور به سمت شیشه جلویی خودرو اسپری می‌شود.

این پمپ یک تجهیز الکتریکی است که به مرور زمان مستهلک می‌شود. وجود نشتی در لوله‌ها، گرفتگی نازل‌ها و یا خرابی خود پمپ از عمده‌ترین دلایل عملکرد نامناسب و عدم اسپری آب به روی شیشه هستند.

سیستم شستشو شیشه خودرو به نحوی طراحی شده است تا شیشه جلو خودروی شما را تمیز کند و دید شما کامل باشد.
هنگامی که شما کلید سیستم شستشو شیشه جلو خودرو را فعال کنید، پمپ شوینده شیشه فعال می‌شود. پمپ شوینده شیشه یک پمپ آب الکتریکی است که مایع شستشو را از مخزن شستشوی شیشه مکش می‌کند و آن را به نازل‌های شستشو می‌فرستد.
محلی که از طریق نازل‌ها مایع به شیشه جلو خودرو اسپری می‌شود. این مایع به عنوان شوینده عمل می‌کند و برف پاک کن ها آن را پاک می‌کند. هنگامی که سیستم شستشوی شیشه جلو خودرو با خرابی همراه باشد، مایع شوینده به نازل‌های شستشو ارسال نمی‌شود.
و نتیجه خودروی شما قادر نخواهد بود مایع شستشو را بر روی شیشه جلو اسپری کند. در نتیجه، دید شما کاهش خواهد یافت.

تعویض پمپ شیشه شور مرسدس بنز

میزان اهمیت این سرویس چقدر است؟

سیستم شیشه شور اتومبیل مرسدس بنز-بی ام و -پورشه به نحوی طراحی شده است تا شیشه جلو اتومبیل شما را تمیز کند و دید شما کامل باشد هنگامی که شما دسته کلید سیستم شستشو شیشه جلو خودرو را فعال کنید پمپ شوینده شیشه فعال می شود.

پمپ شوینده شیشه یک پمپ آب الکتریکی است که مایع شستشو را از مخزن شستشوی شیشه پمپ می کند و آن را به نازل های شستشو می فرستد محلی که از طریق نازل مایع به شیشه جلو خودرو اسپری می شود این مایع به عنوان شوینده عمل می کند و برف پاک کن ها آن را پاک می کند هنگامی که سیستم شستشوی شیشه جلو خودرو با خرابی همراه باشد مایع شوینده به نازل ها ی شستشو ارسال نمی شود و خودروی شما قادر نخواهد بود مایع شستشو را بر روی شیشه جلو اسپری کند در نتیجه دید شما کاهش خواهد یافت
به یاد داشته باشید
هرگاه که پمپ شوینده یا همان پمپ شیشه شور تعویض و یا تعمیر می شود می بایست کل سیستم شیشه شور اتومبیل مانند نازل ها و دسته کیلد شیشه شور بازرسی شوند زیرا ممکن است عامل اصلی خرابی یکی از موارد ذکر شده باشد چه مواردی را کنترل کنیم
۱- تست کار کرد دکمه شیشه شور
۲- بررسی نازل ها برای باز کردن هر نوع گرفتگی
۳-تست قدرت موتور پمپ آب
۴-تعویض پمپ شیشه شور
۵-تست و بررسی کار کرد درست سیستم شیشه شور اتومبیل معمولا در تعمیرات دوره ای تعمیرگاه ها بازرسی نمی شود با این حال هر زمانی که بخشی از سیستم شیشه شور خودرو جایگزین یا تعمیر می شود کل سیستم پمپ شیشه شور بایستی چک شود به طور معمول و تا زمانی که عملکرد شیشه شور خودرو ی مرسدس بنز-بی ام و -پورشه شما مناسب و بدون ایراد است بررسی دقیق وقتی اجزای سیستم لازم نیست مرکز خدمات اتومبیل مرسدس بنز-بی ام و ذکائی با بهترین تجهیزات زیر نظر متخصصین وتکنسین های حرفه ای انجام می شود