تعمیرگاه تخصصی ماشین های BMW

دلایل تعمیر اساسی موتور خودرو

به صورت کلی شاید دلایل تعمیر اساسی موتور خودرو  به 5 گروه تقسیم شود. البته این دلایل بنا به تجربه و آموزش هایی است که در طول این مدت به صورت تجربه به دست آورده  ام.

5علت که شما را مجبور به تعمیر اساسی موتور می کند:

دلایل تعمیر اساسی موتور خودرو

۱-غفلت در تعویض روغن
۲-نادیده گرفتن نشتی روغن
۳-بی تو جهی به روشن شدن چراغ اخطار روغن
۴-نادیده گرفتن سیستم خنک کننده
۵-ورود بیش از حد آب به داخل موتور
فرایند یک تعمیر موتور اساسی