مرکز خدمات تخصصی مرسدس بنز-بی ام و -پورشه ذکائی

VANOS مخفف کلمه آلمانی VAriable Nockenwellen Spreizung  و به انگلیسی Variable Camshaft Control معنی کنترل متغیر سوپاپ می باشد.

تعویض وانوس مرسدس بنز

وانوس برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ در موتور M50 بی ام و استفاده شده و در سری ۵ به کار گرفته شد. سیستم VANOS به کمک یک واحد تنظیم کننده که بصورت هیدرولیکی کنترل می شود شروع و پایان زمان باز شدن سوپاپ های ورودی را تغییر می دهد وانوس ترکیبی از فشار هیدرولیک شیر الکترومغناطیس و وسیله کنترل مکانیکی بادامک است که بوسیله سیستم مدیریت موتور DME اداره می شود.

سیستم مدیریت موتور DME با توجه به سرعت موتور و موقعیت پدال گاز به شیر الکترومغناطیسی فرمان میدهد و این شیر مسیر هیدرولیک را تعیین می کند.

سیستم وانوس چگونه کار می کند

بعضی از خودرو های مرسدس بنز ؛ بی ام و ؛ پورشه که به سیستم وانوس مجهز هستند دارای دو میل سوپاپ مجزا یکی برای سوپاپ های ورودی و دیگری برای سوپاپ های خورجی می باشند این دومیل بادامک در روی سرسیلندر قرار دارند و بوسیله زنجیر و چرخ زنجیر به میل لنگ متصل می شوند.
در سیستم وانوس زمان بندی متغیر سوپاپ فقط روی میل سوپاپ ورودی اعمال می شود.
چرخ زنجیر میل بادامک مستقیما به میل سوپاپ ورودی متصل شده است بلکه بین این دو قطعه یک چرخ دنده واسطه قرار دارد که این چرخ دنده از داخل دارای دنده مستقیم و از قسمت خروجی دارای دنده مارپیچی خارجی به چرخ زنجیر میل سوپاپ مرسدس بنز-بی ام و پورشه ارتباط دارد دنده ی واسط بوسیله ی یک مکانیزم هیدرولیکی می تواند روی محور میل سوپاپ حرکت طولی داشته باشد چرخ دنده واسطه هنگام حرکت طولی می چرخد و با چرخش خود میل سوپاپ را می چرخاند.

سیستم وانوس چگونه کار می کند

حرف Vanos در Variable

به واسطه ماهیت مارپیچی دندانه واسطه است دنده واسطه بوسیله مکانیزم هیدرولیکی که فشار هیدرولیکی آن توسط DME کنترل می شود کار می کند در نتیجه زاويه میل سوپاپ نسبت به چرخ زنجیر اختلاف فاز پیدا می کند و موجب و آوانس یا ریتارد زمان بندی سوپاپ های مرسدس بنز-بی ام و -پورشه می شود.

مقدار جابجایی دنده واسطه بستگی به اختلاف فشار هیدرولیک دارد به این ترتیب که در کنار دنده ی واسطه دو حفره برای روغن قرار داشته و یک پیستون نازک در وسط آن دو حرکت می کند جریان روغن بوسیله یک شیر الکترومغناطیس کنترل شده و روغن به میزان لازم وارد حفره ی مورد نظر در سمت جلو یا عقب پیستون می شود سپس حرکت پیستون توسط یک محور به دنده واسطه منتقل و سبب جلو یا عقب رفتن آن شده و در نتیجه مقدار پیش افتادن یا تاخیر در زاويه میل سوپاپ تنظیم می شود.

به عبارت دیگر اگر مطابق شکل سامانه مدیریت موتور فرمان ورود روغن به حفره سمت چپ را صادر کند پیستون به طرف میل سوپاپ حرکت کرده و دنده واسطه را هم به طرف میل سوپاپ می راند در نتیجه موجب پیش افتادگی در زاويه بازوبسته شدن سوپاپ ها خواهد شد .

به این ترتیب تغییر پیوسته زمان بندی سوپاپ ها بر اساس موقعیت قرارگیری دنده واسطه بدست می آید طرز کار سیستم وانوس در دورهای مخلف در دور آرام در درو آرام و زمان درجا کار کردن موتور زمان میل سوپاپ ورودی ریتارد می شود در نتیجه سوپاپ ورودی دیرتر باز باز می شود که نرمی و کیفیت بی باری را بهبود می بخشد.
در دور متوسط موتور سیستم مدیریت موتور DME به یک سیم پیچ )سلنوئید) فرمان می دهد و این سیم پیچ اجازه می دهد فشار روغن دنده واسطه را حرکت دهد تا در ناحیه ی میانی بادامک 5/12 درجه آوانس شود آوانس بیشتر باعث بهتر پرشدن سیلندر در درو میانی میشود.

این عمل کشتاور را تقویت کرده و اجازه می دهد دود های خورجی در داخل محفظه احتراق دوباره گردش داشته باشد و باعث کاهش میزان مصرف سوخت و خروجی های اگزوز شود برگشت دوباره گاز های خروجی به داخل سیلندر یا Exhaust Gas Recirculation که باعث می شود گاز های خروجی دوباره وارد سیلندر شده و هیدرو کربور های نسوخته مجداا با اکسیژن ترکیب شده و بسوزند در نتیجه مقدار آلایندگی دود های خروجی به حداقل برسد
همچنین بدلیل اینکه مقداری از حجم سیلندر از گاز های خروجی پرمی شود بنابراین میزان مصرف سوخت نیز کاهش می یابد بحث EGR در مبحثی جدا گانه کامل تر توضیح‌ داده خواهد شد بالا خره در سر عتهای بالای موتور در درو حدود rpm 5000 ؛ DME اجازه می دهد که دنده واسطه به وضعیت اصلی خود برگردد در نتیجه باز شدن سوپاپ ورودی یک بار دیگر با تاخیر انجام می شود بطوری که قدرت بیشتری بدست آید.

سیستم تغییر بادامک نوع پرده ای

یک پره محرک Vane actuator به پولی میل سوپاپ ورودی متصل شده که این پره محرک شامل یک محفظه و یک پره می باشد که محفظه به پولی و پره به میل سوپاپ وصل می شود زمانی که پره داخل محفظه قرار می گیرد دو فضا دو طرف پره ایجاد می شود که داخل آن روغن تحت فشار قرار دارد فشار هیدرولیکی روغن در یک طرف پره باعث آوانس و در طرف دیگر باعث ریتارد زمان بندی سوپاپ ورودی می گردد فشار هیدرولیک بوسیله سوپاپ کنترل روغن OVC کنترل می شود.
مرکز خدمات تخصصی مرسدس بنز-بی ام و -پورشه ذکائی با بهترین تجهیزات زیر نظر متخصصین وتکنسین های حرفه ای انجام می شود